адміністраитивне правосуддя

Завдання і принципи адміністративного судочинства в Україні

Адміністративне судочинство – це проведення діяльності адміністративних судів з метою розгляду та наступного вирішення справ згідно з порядком відповідного Кодексу України. Правосуддя здійснюється шляхом розв’язання та ведення публічно-правових спорів, які є змістом судочинства.

Предмет адміністративного судочинства

У якості предмета адміністративного судочинства виступає сукупність суспільних відносин, на основі яких визначається порядок вирішення адміністративних справ відповідними судами, а також загальні компетенції категорії судочинства. Іншими словами, предметом можна назвати публічно-правові спори, а також механізми їх вирішення.

Крім того, вищезазначена інформація дозволяє називати адміністративне судочинство правосуддям, а відповідні суди – органами правосуддя окремої адміністративної юрисдикції.

Які завдання стоять перед адміністративним судочинством?

Основне завдання адміністративного судочинства – вирішення спорів публічно-правових відносин зі збереженням умов своєчасності, неупередженості та справедливості адміністративного суду. Усі права, інтереси та свободи фізичних і юридичних осіб мають бути захищеними від порушень суб’єктами з владними повноваженнями.

Якщо мова йде про оскарження рішень або звинувачення суб’єктів у бездіяльності, адміністративний суд перевіряє:

 • підстави прийняття рішення та їх законність згідно Конституції України;
 • використані повноваження;
 • правильність, повноту та доцільність обґрунтування обставин;
 • неупередженість, добросовісність та розсудливість дій;
 • дотримання принципів рівності, відсутність дискримінації;
 • права кожної зі сторін;
 • своєчасність прийняття рішення.

Важливим є дотримання пропорційності та балансу між усіма несприятливими наслідками стосовно інтересів та прав осіб, для досягнення яких і було прийнято конкретне рішення (дія).

Основні принципи адміністративного судочинства

Адміністративне судочинство України та світових спільнот побудоване на наступних принципах:

 1. Права, інтереси та свободи людини є найвищими цінностями.
 2. Всі учасники судового процесу мають рівні права перед законом, без надання привілеїв або обмежень згідно статусу, релігії, соціального походження тощо.
 3. Судовий процес повинен бути відкритим, гласним та фіксуватися сучасними технічними засобами (крім випадків, які зазначені у відповідному Кодексі). Кожен громадянин має право на отримання дати та часу проведення судового засідання, а також результатів слухання справи.
 4. Розгляд справи проводиться на засаді змагальності сторін. Кожна сторона має право представити докази та довести їх переконливість під час суду.
 5. Судове рішення, яке було ухвалено іменем України, має законну силу та є обов’язковим до виконання всіма державними органами влади, а також органами місцевого самоврядування.
 6. Особи, питання прав, свобод та інтересів яких були вирішені у суді (незалежно від того, чи приймали вони участь у справі), мають право на апеляційний перегляд справи. 
 7. Касаційне оскарження є правом учасника справи у випадках, визначених законом (не допускається без попереднього перегляду в апеляційному порядку).
 8. Строки розгляду конкретної справи повинні бути розумними та відповідати її ступеню складності, предмету позову, поведінці органів державної влади, заявника та відповідача, кількості свідків та іншим критеріям.
 9. Зловживання процесуальними правами є недопустимим.

Судові витрати на допомогу професійного правника, витребування доказів, прибуття до суду, вчиненням інших процесуальних дій мають бути відшкодовані особам, на користь яких було ухвалене судове рішення.