Як здобути освітній рівень магістра

Магістратура як вищий ступінь освіти був прийнятий в Україні ще у 2014 році. При цьому закінченою вищою освітою вважається бакалаврат. Саме тому у більшості виникає питання у доцільності вступу до магістратури, яка володіє вищим академічним ступенем, проте потребує ще двох років навчання.

Освітньо-науковий ступінь магістра

Магістратура вважається в Україні академічним ступенем. Він присвоюється магістрантам, які успішно закінчили відповідну освітню програму. При цьому студент може вступити на програму тільки після закінчення бакалаврату. Середня тривалість магістратури складає 1,5-2 роки та залежить від спеціальності, закладу вищої освіти, та обраної спеціалізації.

Особливістю ОКР Магістр є те, що на нього можна вступити одразу після закінчення бакалаврату або через певний час. Крім того, багато випускників вибирають іншу або суміжну спеціальність для розвитку професійних здібностей, отримання певного рівня кваліфікації, посади, досягнення поставленої мети тощо. Наприклад, технолог харчових виробництв, який успішно закінчив бакалаврат, може вступити на магістратуру економічного напряму. Інакше кажучи, всього за 6-7 років можна отримати дві спеціальності та підвищити свої шанси на успішну кар’єру.

Як отримати ступінь магістр

Вступники, які бажають здобути ступінь магістра, повинні виконати наступні умови:

  1. Отримати необхідну інформацію у приймальній комісії. Необхідно визначитися з формою навчання, наявністю вільних місць на бюджетному відділенні, особливостями конкурсного відбору. Також важливо отримати консультацію при вступі до магістратури з неспорідненої спеціальності.
  2. Подати в ЗВО заяву на вступ до магістратури на базі ОКР Бакалавр. Також підходить наявність диплому спеціаліста, отриманого до скасування вказаного кваліфікаційного рівня. Термін навчання складає мінімум 1,4 роки. Можливістю можуть скористатися випускники поточного або минулих років.
  3. Успішно скласти вступні випробування. Необхідно скласти екзамен ЄФВВ, який підтвердить наявність необхідних знань за вибраним напрямком, а також іспит з іноземної мови (у більшості випадків – англійська). Для медичних, юридичних та інших спеціальностей з підвищеними вимогами можуть знадобитися додаткові випробування (інформація уточнюється в приймальній комісії конкретного ЗВО).
  4. Написати та подати мотиваційний лист у якому потрібно чітко описати чому вступник є найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму.

Додаткові бали для вступу можна отримати шляхом подачі відповідних рекомендацій або досягнень. Наприклад, наявність опублікованих наукових статей по вибраному напрямку, перемога у конкурсах та олімпіадах, виставках, виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях допоможуть вступнику підвищити свої шанси, особливо, якщо мова йде про бюджетне місце.

Висновок

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр відкриває перед спеціалістами ще більше професійних можливостей. Поглиблене вивчення конкретної спеціальності робить кандидатуру випускника ще більш привабливою на профільному ринку праці. Крім того, для отримання керуючої посади нерідко необхідна саме магістратура, яка відкриває горизонти для кар’єрного росту.