Як поступити на магістратуру у 2023 році

Академічний ступінь Магістр можна отримати після успішного закінчення бакалаврату. Дана можливість відкривається перед випускниками будь-якої спеціальності, проте умови вступу на магістратуру залежать безпосередньо від закладу вищої освіти, факультету та правил вступу в Україні поточного року. В середньому за 1,5 року можна закінчити магістратуру за вибраним напрямом.

Чи потрібно вступати на магістратуру у 2023 році

У 2022 році Міністерство освіти та науки України переглянуло та змінило правила вступу на магістратуру, щоб зробити освіту більш доступною для студентів з усіх регіонів країни. Дані зміни були зумовлені бойовими діями та введенням воєнного стану в Україні, через що стало неможливим безпечне проведення незалежного оцінювання.

Наразі розглядається проект Порядку прийому на навчання до вишів у 2023 році, яким передбачено внесення важливих змін до вступної кампанії. Перші результати будуть оприлюднені тільки на початку 2023 року. Можливі нововведення передбачають вступ студентів на магістратуру за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який включає тест загальної навчальної компетентності та з іноземної мови для всіх спеціальностей та ЄФВВ (на спеціальності «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Право», тощо).

Отримання ступеня магістра відкриває перед вступником безліч переваг. Так, є спеціальності, які при прийомі на роботу вимагають наявність диплому магістра, наприклад, пов’язані з науковою діяльністю або викладанням. Крім того, можна займатися науковою роботою та продовжити навчання в аспірантурі. Магістратура дозволяє отримати поглиблені практичні й теоретичні фахові знання та навички.

Етапи вступу до магістратури

Щоб вступити на магістратуру, необхідно пройти наступні етапи:

 • вибрати ЗВО та звернутися до приймальної комісії для отримання актуальної інформації про вступ;
 • зареєструватися для складання МКТ та МТНК;
 • підготувати необхідний пакет документів та подати їх у зазначений термін;
 • успішно здати ЄФВВ та ЄВІ.

Для вступу потрібен диплом бакалавра та додаток до нього. Наразі ОКР Спеціаліст більше не існує, але випускники минулих років можуть вступати на основі цього диплому.

Як підготуватися для вступу на магістратуру

В першу чергу все залежить від обраного направлення. Наприклад, якщо вступник вибирає спеціальність, яка не вказана в дипломі бакалавра, вступити до магістратури буде складніше, проте всього за кілька років вступник може здобути другу освіту. Для збільшення своїх шансів на вступ необхідно:

 • заздалегідь «підтягнути» навчання для підвищення середнього балу диплому бакалавра;
 • обрати спеціалізацію або напрям діяльності для отримання додаткових знань, проходження курсів, практик;
 • писати та публікувати наукові матеріали за вибраною темою, приймати участь у відповідних конференціях, семінарах, виставках (регіональних, всеукраїнських та міжнародних);
 • зробити акцент на предметах, які необхідно здавати для вступу на магістратуру за вибраним напрямком.

Рішення про вступ на магістратуру варто приймати на останніх курсах бакалаврату, щоб було достатньо часу на підготовку. В такому випадку у студента буде достатньо часу, щоб зробити усе необхідне для отримання важливих додаткових балів.

адміністраитивне правосуддя

Завдання і принципи адміністративного судочинства в Україні

Адміністративне судочинство – це проведення діяльності адміністративних судів з метою розгляду та наступного вирішення справ згідно з порядком відповідного Кодексу України. Правосуддя здійснюється шляхом розв’язання та ведення публічно-правових спорів, які є змістом судочинства.

Предмет адміністративного судочинства

У якості предмета адміністративного судочинства виступає сукупність суспільних відносин, на основі яких визначається порядок вирішення адміністративних справ відповідними судами, а також загальні компетенції категорії судочинства. Іншими словами, предметом можна назвати публічно-правові спори, а також механізми їх вирішення.

Крім того, вищезазначена інформація дозволяє називати адміністративне судочинство правосуддям, а відповідні суди – органами правосуддя окремої адміністративної юрисдикції.

Які завдання стоять перед адміністративним судочинством?

Основне завдання адміністративного судочинства – вирішення спорів публічно-правових відносин зі збереженням умов своєчасності, неупередженості та справедливості адміністративного суду. Усі права, інтереси та свободи фізичних і юридичних осіб мають бути захищеними від порушень суб’єктами з владними повноваженнями.

Якщо мова йде про оскарження рішень або звинувачення суб’єктів у бездіяльності, адміністративний суд перевіряє:

 • підстави прийняття рішення та їх законність згідно Конституції України;
 • використані повноваження;
 • правильність, повноту та доцільність обґрунтування обставин;
 • неупередженість, добросовісність та розсудливість дій;
 • дотримання принципів рівності, відсутність дискримінації;
 • права кожної зі сторін;
 • своєчасність прийняття рішення.

Важливим є дотримання пропорційності та балансу між усіма несприятливими наслідками стосовно інтересів та прав осіб, для досягнення яких і було прийнято конкретне рішення (дія).

Основні принципи адміністративного судочинства

Адміністративне судочинство України та світових спільнот побудоване на наступних принципах:

 1. Права, інтереси та свободи людини є найвищими цінностями.
 2. Всі учасники судового процесу мають рівні права перед законом, без надання привілеїв або обмежень згідно статусу, релігії, соціального походження тощо.
 3. Судовий процес повинен бути відкритим, гласним та фіксуватися сучасними технічними засобами (крім випадків, які зазначені у відповідному Кодексі). Кожен громадянин має право на отримання дати та часу проведення судового засідання, а також результатів слухання справи.
 4. Розгляд справи проводиться на засаді змагальності сторін. Кожна сторона має право представити докази та довести їх переконливість під час суду.
 5. Судове рішення, яке було ухвалено іменем України, має законну силу та є обов’язковим до виконання всіма державними органами влади, а також органами місцевого самоврядування.
 6. Особи, питання прав, свобод та інтересів яких були вирішені у суді (незалежно від того, чи приймали вони участь у справі), мають право на апеляційний перегляд справи. 
 7. Касаційне оскарження є правом учасника справи у випадках, визначених законом (не допускається без попереднього перегляду в апеляційному порядку).
 8. Строки розгляду конкретної справи повинні бути розумними та відповідати її ступеню складності, предмету позову, поведінці органів державної влади, заявника та відповідача, кількості свідків та іншим критеріям.
 9. Зловживання процесуальними правами є недопустимим.

Судові витрати на допомогу професійного правника, витребування доказів, прибуття до суду, вчиненням інших процесуальних дій мають бути відшкодовані особам, на користь яких було ухвалене судове рішення.

Як здобути освітній рівень магістра

Магістратура як вищий ступінь освіти був прийнятий в Україні ще у 2014 році. При цьому закінченою вищою освітою вважається бакалаврат. Саме тому у більшості виникає питання у доцільності вступу до магістратури, яка володіє вищим академічним ступенем, проте потребує ще двох років навчання.

Освітньо-науковий ступінь магістра

Магістратура вважається в Україні академічним ступенем. Він присвоюється магістрантам, які успішно закінчили відповідну освітню програму. При цьому студент може вступити на програму тільки після закінчення бакалаврату. Середня тривалість магістратури складає 1,5-2 роки та залежить від спеціальності, закладу вищої освіти, та обраної спеціалізації.

Особливістю ОКР Магістр є те, що на нього можна вступити одразу після закінчення бакалаврату або через певний час. Крім того, багато випускників вибирають іншу або суміжну спеціальність для розвитку професійних здібностей, отримання певного рівня кваліфікації, посади, досягнення поставленої мети тощо. Наприклад, технолог харчових виробництв, який успішно закінчив бакалаврат, може вступити на магістратуру економічного напряму. Інакше кажучи, всього за 6-7 років можна отримати дві спеціальності та підвищити свої шанси на успішну кар’єру.

Як отримати ступінь магістр

Вступники, які бажають здобути ступінь магістра, повинні виконати наступні умови:

 1. Отримати необхідну інформацію у приймальній комісії. Необхідно визначитися з формою навчання, наявністю вільних місць на бюджетному відділенні, особливостями конкурсного відбору. Також важливо отримати консультацію при вступі до магістратури з неспорідненої спеціальності.
 2. Подати в ЗВО заяву на вступ до магістратури на базі ОКР Бакалавр. Також підходить наявність диплому спеціаліста, отриманого до скасування вказаного кваліфікаційного рівня. Термін навчання складає мінімум 1,4 роки. Можливістю можуть скористатися випускники поточного або минулих років.
 3. Успішно скласти вступні випробування. Необхідно скласти екзамен ЄФВВ, який підтвердить наявність необхідних знань за вибраним напрямком, а також іспит з іноземної мови (у більшості випадків – англійська). Для медичних, юридичних та інших спеціальностей з підвищеними вимогами можуть знадобитися додаткові випробування (інформація уточнюється в приймальній комісії конкретного ЗВО).
 4. Написати та подати мотиваційний лист у якому потрібно чітко описати чому вступник є найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму.

Додаткові бали для вступу можна отримати шляхом подачі відповідних рекомендацій або досягнень. Наприклад, наявність опублікованих наукових статей по вибраному напрямку, перемога у конкурсах та олімпіадах, виставках, виступи на всеукраїнських та міжнародних конференціях допоможуть вступнику підвищити свої шанси, особливо, якщо мова йде про бюджетне місце.

Висновок

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр відкриває перед спеціалістами ще більше професійних можливостей. Поглиблене вивчення конкретної спеціальності робить кандидатуру випускника ще більш привабливою на профільному ринку праці. Крім того, для отримання керуючої посади нерідко необхідна саме магістратура, яка відкриває горизонти для кар’єрного росту.

Як правильно обрати професію

Для правильного вибору професії важливо виконати попередній аналіз власних бажань, цілей, а також ситуації на ринку праці. Адже саме від цього залежить подальша кар’єра, любов до своєї роботи, особистий розвиток, а також стабільність і розмір заробітку. Також можна скористатися допомогою спеціалістів з профорієнтації. Тести та інші методики допоможуть проаналізувати власні здібності, інтереси, та знання.

Які професії актуальні в Україні

Наразі попитом користуються спеціальності, пов’язані з сучасними технологіями, комп’ютерними системами, роботами та машинами. Проте у список актуальних професій в Україні у цьому році ввійшли й інші напрямки:

 • архітектори та інженери;
 • програмісти, IT-спеціалісти;
 • дизайнери (інтер’єру, екстер’єру, ландшафту);
 • спеціалісти готельно-ресторанної та туристичної справи;
 • бухгалтери широкого профілю;
 • юристи різних напрямів;
 • менеджери з персоналу;
 • журналісти.

Крім того, підвищився попит на технологів харчового виробництва, спеціалістів з автоматизації підприємств, електриків вищої категорії, які можуть працювати з сучасним обладнанням та реалізовувати складні проєкти. Відстежується й велика нестача медичних та освітніх кадрів, проте наразі ці професії не є популярними серед вступників.

Тести по темі «Як обрати професію»

Для визначення напрямку діяльності та власних здібностей фахівці з профорієнтації пропонують пройти ряд тестів. Кожен з них дозволяє виявити схильність до певних професій. До найефективніших відносяться тести на:

 • визначення рівня загальних розумових здібностей;
 • виявлення аналітичних здібностей;
 • логічне мислення;
 • адаптивність до умов та стресостійкість;
 • емоційний інтелект;
 • можливість командної роботи;
 • організаторські здібності;
 • схильність до підприємницької діяльності та власного бізнесу.

Звичайно, одним з головних тестів є визначення сфери діяльності, яка підходить саме вам. На основі отриманих відповідей по кожному з тестів формується професійний портрет, по якому можна підібрати відповідні спеціальності. Наприклад, для роботи з людьми необхідні комунікативні здібності, а для юридичної справи – аналітичні та логічні.

Допомога спеціалістів з профорієнтації

Фахівці з профорієнтації допомагають підліткам та дорослим вибрати професію, яка їм насправді підходить, визначитися з необхідною освітою та початком кар’єрного шляху. За їх підтримки вдасться поставити мету, позбутися невпевненості та більше дізнатися про спеціальності, які цікавлять.

Переваги роботи зі спеціалістами:

 • професійний підхід до вибору майбутньої професії;
 • нейтральна позиція фахівця, яка не залежить від думки батьків та близьких людей;
 • визначення особистих якостей, необхідних для конкретних напрямків діяльності;
 • отримання відповідей на питання, які турбують.

Крім того, фахівець допоможе обрати факультет, курси, які потрібні для отримання певних навичок, зробить акцент на ключових моментах кожної з професій та не буде нав’язувати власну думку, що дозволить вибрати напрям власним розумом та серцем.

Які професії будуть актуальні в майбутньому

Ринок праці постійно змінюється, розвивається, адаптується до сучасних умов життя та тенденцій. Проте аналітикам вдалося визначити, які професії будуть популярними в Україні та світі вже через 10 років:

 • експерти з альтернативної енергетики;
 • кваліфіковані медичні кадри, фізіотерапевти;
 • цифрові спеціалісти, оператори;
 • менеджери та адміністратори сфери обслуговування;
 • кухарі;
 • інструктори з фітнесу та тренери;
 • юристи;
 • спеціалісти з інформаційної безпеки;
 • програмісти, фахівці у сфері робототехніки та штучного інтелекту;

Звичайно, список може змінюватися, проте основні тенденції залишаться. Але при виборі краще керуватися власними побажаннями, адже досягти успіху можна тільки в тому, до чого лежить душа. Крім того, змінити спеціалізацію можна у будь-якому віці, якщо вибрати правильний вектор руху та розвитку.

Бакалавр – яка це освіта?

Освітній ступінь Бакалавр отримується студентом закладу вищої освіти, який має атестат про повну загальну середню освіту та при виконанні всіх умов освітньо-професійної програми з обсягом 240 кредитів ЄКТС. Крім того, вступити можна на базі молодшого бакалавра/спеціаліста, при цьому обсяг кредитів складає не більше 180 кредитів ЄКТС.

Бакалавр – це вища освіта?

Ступінь бакалавра є вищою освітою в Україні і надається закладами освіти III-IV рівнів акредитації. На підготовку таких спеціалістів також мають право коледжі, які є структурною одиницею відповідного ЗНО та здійснюють навчання згідно з державним замовленням вищого навчального закладу. 

Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр, студент має право на:

 • продовження навчання в обраному ЗВО за програмою магістра (спеціаліста);
 • продовження навчання в іншому закладі вищої освіти по вказаній спеціалізації після проходження відповідного конкурсного відбору;
 • перерву у навчанні, а потім його продовження за денною, заочною формою навчання або екстерном (якщо така форма запроваджена у конкретному ЗВО).

Студенти можуть бути зараховані на бюджетні або контрактні місця в залежності від кількості місць державного замовлення та конкурсу. Здобути ступінь бакалавра можна в тому ж закладі, де студент навчався на перших курсах, або в інших ЗВО за результатами вступних іспитів.

Рівні та ступені вищої освіти

Всього в Україні можна виділити п’ять основних рівнів вищої освіти згідно з Національною рамкою кваліфікацій.

Початковий (молодший бакалавр)

Отримується на основі повної загальної середньої освіти. Знань та навичок достатньо для виконання професійних обов’язків обраної спеціальності.

Перший (бакалавр)

Отримується за успішне виконання освітньо-професійної програми при наявності повної загальної середньої освіти або ж ступеня молодшого бакалавра. Здобувач отримує ступінь бакалавра після успішного проходження освітньо-професійної програми, яка складається із 240 кредитів ЄКТС. Якщо здобувач отримує ступінь бакалавра на основі раніше здобутого ступеня молодшого бакалавра, програма складається з 120–180 кредитів ЄКТС.

Другий (магістр)

Передбачає отримання поглиблених теоретичних та практичних знань, навичок в рамках обраної спеціалізації з науковою та професійною діяльністю. Для отримання магістра необхідний ступінь бакалавра або ОКР спеціаліста.

Третій (доктор філософії)

Всі отримані знання на цьому рівні направлені на розв’язання конкретних проблем спеціалізації, реалізацію нових ідей, проведення комплексної дослідницько-інноваційної діяльності. Є першим науковим ступенем.

Науковий (доктор наук)

На цьому рівні спеціаліст набуває компетентності для розробки нової методології, формування оновлених системоутворюючих знань, впровадження прогресивних рішень для розв’язання складних наукових проблем.

Висновок

Бакалавр є освітнім ступенем, який дозволяє продовжити навчання на вищому рівні та отримати гідну професію з можливістю реалізації набутих навичок. Всі вимоги, зміни та нововведення прийняті Міністерством освіти й науки України та є загальними для закладів вищої освіти.

Як написати правильний мотиваційний лист у 2023 році

Для вступу на юридичний факультет престижного ЗВО не обійтись без мотиваційного листа. Сам цей документ підвищує ймовірність зарахування абітурієнта. Тому потрібно не тільки готуватися до мультипредметного тесту, а й заздалегідь скласти план та написати мотиваційний лист.

Що таке мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це письмовий документ, який включає сформульовані цілі вступу та очікування абітурієнта від отриманої професії, а також його досягнення як у навчанні, так і в інших сферах діяльності. Після його прочитання, приймальна комісія ЗВО повинна зрозуміти про досягнення, мету, та рівень зацікавленість абітурієнта.

Основні завдання листа:

 • продемонструвати автора листа як особистість та його вміння презентувати себе як майбутнього студента та професіонала;
 • показати зацікавленість абітурієнта та його мотивацію.

Мотиваційний лист потрібен не для всіх спеціалізацій, однак є обов’язковим для вступу на юридичний факультет у будь-якому ЗВО.

Основні вимоги до мотиваційного листа

Список вимог завжди вказується у правилах прийому кожного вищого навчального закладу. Рекомендований об’єм листа складає 20 тис. знаків, але у межах 200-600 слів. Основні вимоги до мотиваційного листа:

 • лаконічний зміст та діловий стиль написання;
 • правильне форматування з абзацами та відступами;
 • стриманість тексту;
 • простота та структурованість;
 • відсутність будь-яких помилок.

Необхідно декілька разів прочитати роботу та перевірити на грамотність, адже навіть найкращий текст не буде сприйматися як належне при наявності орфографічних чи стилістичних помилок.

Типова структура листа

Мотиваційний лист повинен мати наступну структуру:

 • «шапка» з власними даними;
 • основна частина;
 • висновок;
 • подяки;
 • підпис вступника.

Усі елементи є обов’язковими. Додавати зайве не варто, адже це не художній твір, а діловий документ, який подається при вступі.

Зразок мотиваційного листа студента

Для розуміння структури та змісту мотиваційного листа рекомендується заздалегідь ознайомитися з прикладами листів студентів які вже вступили на обраний вами факультет. Далі пропонуємо ознайомитися з прикладом такого листа від вступника на юридичний факультет.

Шановний Олександре Сергійовичу!

Я дуже зацікавлений у вступі на бакалаврську програму зі спеціальності «Право» саме у Вашому ЗВО для того, щоб у майбутньому здобути професію юриста. Я вважаю, що знання та практичні навички здобуті в одному із найпрестижніших ВНЗ України дозволять мені отримати обрану професію, зростати професійно та зробити значний внесок у систему захисту прав людини та громадян України. Я вважаю, що робота юриста складна, проте багатогранна, цікава та надзвичайно важлива, адже правотворчість та юридична діяльність дозволяє представникам цієї професії допомагати людям та знаходити різні шляхи вирішення як глобальних, так і соціальних проблем.

Змалечку я мріяв стати юристом, і зараз хочу зробити найважливіший крок – правильно вибрати університет для здобуття вищої освіти. Я вважаю, що саме у Вашому закладі зможу розкрити весь свій потенціал, оскільки знання надають досвідчені викладачі з практичним досвідом у сфері юриспруденції.

У школі я наполегливо вивчав математику, історію України та світу, українську та іноземні мови, а також інші предмети, які необхідні для професії юриста. Я не боюся труднощів і хочу вирішувати проблеми різної складності, захищати клієнтів чиї права були порушені, працювати задля блага суспільства та своєї країни.

Я також визначився зі своєю спеціалізацією – юрист з кримінального права. Тому одразу після вступу я маю намір здобувати додаткові заняття з кримінального права, постійно актуалізувати отримані теоретичні знання та закріплювати їх на практиці. Кафедра кримінального права у вашому університеті – це справжня колиска знань, адже саме тут працюють такі відомі фахівці, як проф. «ПІБ», проф. «ПІБ», проф. «ПІБ», доц. «ПІБ».

Звичайно, я хочу брати участь в різних сферах життя університету. У вільний час я активно займаюся спортом, співаю у хорі, знаходжу додаткові заняття для розширення своїх знань та покращення навичок. Адже окрім професійного, не менш важливим є соціальний, духовний, та моральний розвиток.

На завершення хочу сказати, що впевнений у своєму виборі та вважаю, що саме Ваш університет стане найкращою відправною точкою для побудови успішної професійної кар’єри. Навчання на юридичному факультеті – це шанс стати адвокатом найвищого рівня та знайти свій власний шлях до успіху.

Дякую вам за увагу до моєї заяви та з нетерпінням очікую позитивної відповіді.

З повагою, ________________